Tag Archives: Leven

Figuurlijk

ik trek je over
een kopie
wring mijzelf
binnen jouw lijnen
leef een geleefd leven
herhaal het origineel

bleek steek ik af
tegen jouw contouren
jouw patroon
het past me niet
maar ‘k plooi en voeg mij
dring mijzelf terug
de mal zit als gegoten

ik verlang zoveel van mij
op door jou gebaande paden
wat afwijkt in de kiem gesmoord
jouw levenswet
eeuwen hiervoor geschreven
blauwdruk plant zich voort

Logo-Ingrid-def-witte-achtergrond