Stiftgedicht

Stiftdichten is het hergebruiken van tekst. Stiftgedichten zijn gedichten die niet ontstaan door zelf te schrijven maar door te schrappen.

Schrappen kan overal: ik schrap in pagina’s uit boeken of kranten, advertenties, liedteksten of eerder geschreven gedichten. Woorden, zinnen of hele alinea’s verdwijnen. Wat overblijft vormt een gedicht dat vaak niets meer met de oorspronkelijke tekst te maken heeft.

Bij het plaatsen van stiftgedichten zal ik steeds zo nauwkeurig mogelijk aangeven waar ik de oorspronkelijke tekst heb gevonden.

Vanaf 14 april 2014 stift ik regelmatig een gedicht in het NRC. Deze publiceer ik op Twitter. Stiftgedichten met meer dan 140 tekens plaats ik met ingang van 2016 hier.